Skip to content

Jeg har drevet monamoe produksjon på heltid siden januar 2014. I løpet av disse årene har jeg laget infofilmer, musikkvideoer, dokumentar-reportasjer, filmet konsert, show, idrett og oppvisning. Laget tv-reklame til «reklamefrie» dager, portretter, diktvideoer, mini-dokumentarer. Reklame til bruk på nettet for healing, mc-snøscooter og skrivekurs. Under ser du ulike eksempler på videoer i forskjellige priskategorier. Det er mye som utgjør hva en film koster, men disse gir er en grei rettningslinje. I dag legger man filmene oftere rett ut på sosiale medier, f.eks Facebook. Man bruker YouTube mindre enn før. Noe man ser på visningstallene på filmene. Her er noen konkrete eksempler på hva jeg har hatt av oppdrag: Videoillustasjoner til E-læringskurs for SOR. Dokumentarfilm om BPA for NHFU Trøndelag. Livsminneintervjuer for Universitetsbiblioteket i Bergen. Filmer om universell utforming for Oslo Kommune. Personportretter for Camphill. Ønsker du å se omtaler jeg har fått, finner du det her

Informasjon, dokumentasjon og arrangement

Ca 7-9000 kr + mva. (ca 30 sek – 1 min) Dette er de enkleste produksjonene uten intervjusetting, eller voise. Kan være filmet med GoPro. Passer til enkle bedrifts/produkt-filmer, stemningsrapport fra arrangementer. Super til bruk på f.eks Facebook. Kan leveres raskt via Filemail.

Bedriftspresentasjon, miniportrett og enkel musikkvideo

Ca 15000 kr + mva. (ca 2-4 min) Trolig filmet på flere steder. Inneholder ofte intervjusetting. Disse produksjonene har mer etterarbeid. Kan være enkle musikkvideoer, men ikke liveopptreden. Teksting er noe som øker prisen.

Musikkvideo, portrett og stor reportasjefilm

Ca 20000 kr + mva. (ca 5-8 min) Disse har ofte opptak flere dager og ulike steder. Stor redigeringsjobb

Store produksjoner

På disse er det vanskeligere med film-priseksempler, så ta kontakt så tar vi i første omgang et uforpliktende møte. Av tidligere store produksjoner har jeg laget en 20 min dokumentar-reportasje, en dramaproduksjon som var videoillustrasjoner til E-læringskurs og 5 person-portretter til en stor jubileumskonferanse. I disse produksjonen er det mye planlegging før filming. Det er trolig flere personer med på opptak, altså innleid hjelp. Filmingen skjer ofte en hel uke. Det blir en veldig stor redigeringsjobb. Jeg er veldig gjerne på å utarbeide film/foto-produksjoner for organisasjoner som har fått prosjektstøtte. Jeg kan både være med i startfasen med rådgivning, eller hele prosessen.

Felles for alle produksjoner

Et oppdrag innledes alltid med en samtale hvor vi legger en plan for hvordan det best skal gjøres for å få det slik som ønsket. Jeg er rutinert og påpasselig med å forklare alt nøye. Kundens tillit til meg er helt avgjørende for at produktet også blir bra. En av mine fortrinn er at jeg fint kan sendes dit det skal filmes uten at kunden trenger å være med. Hvis det f.eks skal filmes en bedrift på flere steder. Jeg er observant, rask og grundig. Min største styrke er at jeg har gode «people-skills», så jeg går godt overens med alle type mennesker. En annen stor fordel er at jeg gjør alle delene av en produksjon selv, det gjør det gunstig i pris og oversiktelig for begge parter. Etter at jeg har filmet det vi har avtalt, og redigert det sammen slik vi skisset det, sender jeg et utkast på en lukket YouTube-link som kunden vurderer. Så gjør jeg de eventuelle ønskede endringene. Når videoen er ferdig får man den tilsendt på en minnepinne i tre ulike filtyper. (hvis video ønskes tekstet, koster det ekstra) Den prisen man får oppgitt før oppdraget starter er den som blir på fakturaen. Det kommer ingen ekstra regning, fordi det f.eks tok lenger tid å redigere enn anslått.
error: Content is protected !!